0

Дино стенд

 

Силов тунинг и развитие през годините

През последните 20-ина години, силовият тунинг на автомобилите и техните двигатели се разви с инзвънредно бързи темпове в световен мащаб, а също и у нас. Това доведе и до все по-голяма нужда от съвременни устройства (динамометрични стендове или накратко „дино”) както за настройване управлението на двигателите, така и за измерване на постигнатата мощност и въртящ момент, вследствие направените подобрения.

В наши дни, всяка отнасяща се професионално към бизнеса и клиентите си тунинг фирма, притежава динамометричен стенд от някакъв вид.

дино стенд


 

хеед ауто сервиз

Дино стенд през 2007 година в България

ХЕЕД Ауто не прави изключение и още през 2007 година закупи най-добрия динамометричен стенд тип „Rolling Road” ( или шаси динамометър) от световния лидер в тази област – MainLine DynoLog от Австралия. Стендът е оборудван с две „легла“, всяко съдържащо по две двойки барабани с 217мм диаметър.

Натоварването се осъществява от общо три електрически спирачки на друга фирма лидер в областта си - Frenelsa от Испания. Възможностите на измерване надминават 1500 конски сили (измерени на колелата) за автомобили 4х4 и такива с един двигателен мост.


 

Защо този стенд е толкова добър?

Основното и отчетливо предимство на Mainline динамометрите, което има пред конкурентите си е преди всичко система за контрол и събиране на данни, многото на брой налични хардуерни опции, софтуерни инструменти и най-вече начина на взаимодействие на всички тези елементи в рамките на дино софтуерната програма за драстично повишаване на точността и ефективността на тунинг процеса.

дино стенд


 

дино стенд

Защо системата за контрол е толкова критична за един дино стенд?

Системата за контрол трябва да може да реагира незабавно на внезапни промени във въртящия момент и мощността, като например „агресивно“ турбо или впръскване на азотен окис, БЕЗ да позволява колебания в оборотите на двг, което от своя страна води до повтаряемост на резултатите и поддържане на устойчиви термодинамични свойства на двигателя по време на теста.

Лошият контрол на натоварването няма да може да реагира навреме и адекватно на резките промени в мощността и момента, което се проявява в колебания на измерваните параметри докато се опитва да възстанови и поддържа контрола. Графики на мощност от дино стендове с лош контрол могат да се видят навсякъде в интернет. Те се характеризират с хаотично начупени криви, моментни пикове и всякакви други индикации за неефективен контрол особено при мощности от 700-800к.с и повече.

Философията на MainLine DynoLog от самото начало е да се предотврати практиката, дино оператора ръчно да въвежда данни или някакви корегиращи фактори, които биха могли да повлияят на резултатите. Ето защо, Mainline стендовете се считат за по-постоянни, и повторяеми при измерванията в сравнение с други марки на пазара. Казано с други думи, субективният фактор, като един безскрупулен дино оператор, въвеждащ волно или неволно грешни данни или коефициенти за измерването с което влияе върху крайния резултат е сведен до нула.


 

Защо въобще ни е нужно да настройваме и измерваме автомобила си на дино стенд?

Най-важният фактор е безопасността. Имитирането на всякакви режими на натоварване на двигателя и оптимизирането на контола на работата му по време на улично шофиране, освен значително неточно е и крайно опасно за всички! Единствено дино стендове от типа на MainLine DynoLog с възможност за перфектен контрол на натоварването (не чисто инерционен тип) са способни да доведат „картите” за управление на двигателя до почти 100% завършен вид с оптимално настроени аванс на запалването, ламбда въздушно отношение и буст контрол при контролирани условия, позволяващи логичност и повтаряемост на измерванията в съответствие с направените корекции, както и сравнения „преди/след“ промените при идентични тестови условия.

Единствено стендовете с възможност за контрол на натоварването кореспондират с логиката и алгоритъма за управление на един двг, заложени в софтуера на електронните управляващи блокове.

Дино стендът MainLine DynoLog бе и винаги е основния инструмент в ръцете на екипа на Хеед Ауто освен за разработването и развитието на двата недостижими шампионски драг автомобила на отбора на фирмата, но и при предлаганите тунинг услуги към клиентите.

За повече информация: mainlinedyno.com.au

дино стенд


 
Имате интерес към тази услуга? Изпратете запитване или се свържете с нас от тук
Сподетеле